rundtomsklerose

rundtomsklerose

Om denne blog

Jeg vil via denne blog dele nyheder, erfaringer og overvejelser om sklerose og relaterede emner med dig.

For at kunne skrive en kommentar skal du tilføjes som bruger; send mig din e-mail adresse, hvis du ønsker dét. Brugere kan logge sig ind med deres e-mail adresse og adgangskoden: rundtomsklerose. Når du klikker på den lillebitte, sorte trekant til højre for "Husk mig", kommer du ind. Den findes i højre spalte under listen over tidligere indlæg, så scrol ned.

23. Mine ønsker og drømme vedrørende Scleroseforeningen

rundt om skleroseOprettet af Anne-Kirsten Brønserud man, september 16, 2013 17:28:54

Den 2. september var jeg i Svendborg til dialogmøde med Scleroseforeningens direktør Mette Bryde Lind, hvor de annoncerede emner blandt andet var: ”Hvor skal foreningens fokus være i fremtiden?” og ”Har du ønsker og drømme i relation til foreningen?”

Det er fint, at foreningens ledelse rejser rundt i landet for at høre medlemmernes ønsker, og jeg synes, at foreningen har en bred vifte af gode tilbud til medlemmerne samt gør et godt stykke politisk arbejde. Det er også fint, at Scleroseforeningen støtter forskning såsom ”Projekt Behandlerteam” og Lasse Skovgårds forskning, men det er trist, at Scleroseforeningens Forskningsudvalg ikke støtter forskning i, hvilke former for alternativ behandling og hvilke naturmidler (dvs. stoffer som kroppen kender), der kan afhjælpe sklerose. En naturlig, sund levevis og anvendelse af metoder og midler, som opbygger og afbalancerer hele kroppen, burde være det første valg - og medicin, som er et fremmed stof for kroppen, burde være det alternative. Desværre er det kun medicin, hvis målbare effekt testes. Ved valg af andre måder at behandle sklerose på må man prøve sig frem - i bedste fald er der undersøgelser af brugernes subjektivt oplevede effekt af behandlingen.

Min drøm er, at Scleroseforeningen vil presse Forskningsudvalget til også at støtte forskning i alternativer til medicinske løsninger. Jeg ønsker ikke ”bestilt forskning” - men indflydelse på, i hvilken retning forskningen søger efter svar.

Min drøm er, at Scleroseforeningen i højere grad vil kæmpe for anerkendelse af ernæringsterapi og alternative behandlinger.

Min drøm er, at Scleroseforeningen en dag vil revidere deres opfattelse af, at det er tilstrækkeligt for mennesker med sklerose at følge de officielle kostråd og de officielle dosis-anbefalinger for vitaminer og mineraler.

Min drøm er, at der en dag gennemføres et forsøg i et samarbejde mellem neurolger og alternative behandlere på en måde, som gør, at begge parter vil anerkende resultatet.

Bør der ikke sættes spørgsmålstegn ved de konventionelle forskeres monopol på, at definere, hvad der gælder som et videnskabeligt bevis?! Er det f. eks. altid nødvendigt med en kontrol-gruppe; er en sammenligning mellem forsøgspersonernes helbredstilstand før og efter forsøget ikke bevis nok? Læge og naturlæge Stig Bruset skriver (1), at placebo-kontrollerede forsøg er velegnede til forskning i medicin, men ikke i andre helsefremmende ting. Så længe placebo-kontrollerede forsøg anses for den eneste videnskabeligt rigtige metode, udelukkes forskning i flere alternative ting. En ung forsker ønsker ikke at forske i noget, som han aldrig kan få anerkendelse for, og derfor søger han naturligvis ikke Scleroseforeningens Forskningsudvalg om midler til det! Og Forskningsudvalget kan vaske deres hænder ved at sige, at der ikke indkommer forskningsansøgninger vedrørende alternativ behandling.

Brugere af medicin kan basere deres valg på information om, at så og så mange procent får så og så mange færre attakker eller så og så mange procent forbedret gangfunktion af et præparat. Jeg ville også gerne have adgang til information om, hvilke naturmidler og hvilken form for alternativ behandling det kunne betale sig for mig at satse på. Især da jeg - i modsætning til medicinbrugerne - selv skal betale for mine behandlinger.

I dag favoriserer forskningen medicinalindustriens løsninger, og det gælder ikke blot indenfor sklerose; f. eks. oprettede man i september 2012 på Odense Universitetshospital ”Det Danske Diabetes Akademi”, hvis langsigtede mål er ”at udvikle en kur mod diabetes”. (2) Kuren forventes være klar i løbet af de kommende 10 år i form af stamcellebehandling. Et andet mål er at finde årsagen til, at flere og flere får diabetes. Novo Nordisk har doneret 201millioner kroner af de 375 milllioner, som skal dække udgifterne de første fem år. Mon Novo Nordisk er mest interesseret i at udvikle en kur, de kan tjene penge på, eller i at eliminere diabetes og dermed gøre sig selv overflødige?!

I Chris McDonald’s TV-program ”U-Turn” smed 3 ud af 4 type-2 diabetikere al deres medicin, fordi de ved hjælp af motion, sund kost, tilstrækkeligt med søvn og mindre stress opnåede fuldstændig normale blodsukkerprofiler. Har nogen hørt Novo Nordisk eller det konventionelle sundhedssystem juble over det?!

På dialogmødet i Svendborg blev der også talt om forskning i progressiv ms, som ca. 60 % af alle med sklerose har. Tænk at der kun er 40 %, som har attakvis sklerose! Det er ellers den gruppe, al forskning hidtil har rettet sig mod, hvilket jo er endnu en understregning af, at forskere har deres egen dagsorden, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med behovene hos de mennesker, som de forsker til fordel for.

Det er fint, at Scleroseforeningen nu sætter fokus på progressiv ms, men der forskes også hér kun med henblik på at finde medicinske løsninger.

1. I en artikel i bogen ”Mennesker og livskraft”.

2. Ifølge en artikel i Fyens Stiftstidende 18.8.2012