rundtomsklerose

rundtomsklerose

Om denne blog

Jeg vil via denne blog dele nyheder, erfaringer og overvejelser om sklerose og relaterede emner med dig.

For at kunne skrive en kommentar skal du tilføjes som bruger; send mig din e-mail adresse, hvis du ønsker dét. Brugere kan logge sig ind med deres e-mail adresse og adgangskoden: rundtomsklerose. Når du klikker på den lillebitte, sorte trekant til højre for "Husk mig", kommer du ind. Den findes i højre spalte under listen over tidligere indlæg, så scrol ned.

19. Avisdebat: Kostanbefalinger og sklerose

rundt om skleroseOprettet af Anne-Kirsten Brønserud man, april 22, 2013 10:39:31

Mit ”Synspunkt” om plejehjemskost (se indlæg nr. 18 herunder) blev kommenteret af Jan Lindegaard, chef for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune i Fyens Stiftstidende den 13. april 2013. Under overskriften ”Vi følger anbefalingerne” skriver han, at kommunen ”følger Scleroseforeningens anbefalinger for kost, som kort sagt er Fødevarestyrelsens otte generelle kostråd”.

Det er ærgerligt, at Scleroseforeningens nylige holdningsskift til MS-kost kan bruges til at legitimere, at en kommune serverer ”fed ældremad” til plejehjemsbeboere med sklerose.

I det årti, hvor Scleroseforeningen anbefalede den såkaldte MS-kost, tilbød Odense kommune i øvrigt heller ikke MS-kost, men dengang kunne man da i det mindste ikke dække sig ind ved at henvise til Scleroseforeningen.

Lindegaard skriver også: ”Vi hverken kan eller skal tage chancer med borgernes helbred ved blindt at følge, hvad forskellige, nogle gange modstridende, undersøgelser måtte vise.” Sidste halvdel af denne formulering genkender jeg fra temanummeret om kost i Scleroseforeningens blad i efteråret.

Naturligvis måtte jeg kommentere Jan Lindegaards læserbrev; men da avisen kun gav mig lov til at skrive 250 ord, blev der f. eks. ikke plads til at fortælle, at den australske læge George Jelinek har gennemgået al forskning i kost mod sklerose og konkluderer, at forskningen hér er både omfattende og overensstemmende - dvs. på ingen måde ”modstridende”.

Avisen bragte mit svar på chefen for Ældre- og Handicapforvaltningen’s læserbrev den 20.4.13. Det følger herunder:

MÅSKE ER DET OVERFLØDIGT

For 10 år siden gennemgik læge Gunda Jensen kostundersøgelserne vedrørende sklerose og skitserede en kost, som dæmper sygdomsaktiviten, og Sclerosecentrene begyndte i marts 2003 at tilbyde denne kost. Desværre er Scleroseforeningen for nylig ophørt med at anbefale den, hvilket skyldes skærpede krav til videnskabelige undersøgelser. Disse skal i dag være placebo-kontrollerede og dobbeltblindede, dvs. at hverken forskere eller forsøgspersoner véd, hvem der får det stof, som testes, eller hvem der får et uvirksomt stof (kaldet placebo).

Sådanne krav er umulige at opfylde ved kostundersøgelser. Hvordan skulle forsøget arrangeres, så ingen vidste, om de spiste en optimal sklerosekost eller en ”almindelig” kost?! Alligevel anvendes denne norm i stigende grad på al forskning. Sådan kan man ignorere undersøgelser af kostens betydning for sklerose og hævde, at der ikke er lægefaglig dokumentation for, at mennesker med sklerose har gavn af en bestemt kost.

Det er helt nødvendigt at anerkende andre videnskabelige undersøgelsesmetoder, når der forskes i kost, hvilket jeg har sendt Scleroseforeningens Forskningsudvalg en opfordring til - sammen med et ønske om at medlemmerne spørges, hvad vi ønsker forskning i. (Mit brev til Forskningsudvalget samt direktør for Scleroseforeningen Bryde Lind’s kommentar ligger på www.blog.rundtomsklerose.dk)

Måske er al denne snak om forskning og kostanbefalinger overflødig, eftersom chefen for Ældre- og Handicap-forvaltningen skriver:
”Hvis en borger med sklerose har en særlig kostplan, som vedkommende selv anser som fordrende for eget helbred, så vil f.eks. Odense Madservice altid forsøge at efterkomme disse ønsker.”
Hvis det er sandt, kan det undre, at plejehjemsbeboer Jacob Christensen har brugt krudt på at starte denne debat.