rundtomsklerose

rundtomsklerose

Om denne blog

Jeg vil via denne blog dele nyheder, erfaringer og overvejelser om sklerose og relaterede emner med dig.

For at kunne skrive en kommentar skal du tilføjes som bruger; send mig din e-mail adresse, hvis du ønsker dét. Brugere kan logge sig ind med deres e-mail adresse og adgangskoden: rundtomsklerose. Når du klikker på den lillebitte, sorte trekant til højre for "Husk mig", kommer du ind. Den findes i højre spalte under listen over tidligere indlæg, så scrol ned.

18. Spis hvad der kommer på bordet - på plejehjemmet

rundt om skleroseOprettet af Anne-Kirsten Brønserud fre, april 12, 2013 11:54:05

Kan en plejehjemsbeboer med sklerose slippe for at få en kost, som forværrer sklerose og i stedet få en kost, som dæmper sklerose?
Nej! I hvert fald ikke i Odense kommune.

Jacob Christensen er 37 år, har sklerose og bor på plejehjem i Odense. Her i slutningen af marts og begyndelsen af april har der i Fyens Stiftstidende været bragt en række artikler og læserbreve om hans situation. Debatten har dels handlet om rimeligheden i, at han som 37 årig er tvunget til at bo på plejehjem sammen med ældre beboere, dels om at han får den samme mad, som Odense Madservice laver til de ældre. Jacob Christensen er ifølge avisen "ikke glad for" at skulle spise "masser af kød med en tyk bræmme af fedt, sovs, kartofler og grøntsager, som er kogt, til det er helt maltrakteret". Han ønsker at undgå animalsk fedt og vil gerne have "fisk, friske grøntsager og salat". Tilsyneladende har han sat sig ind i principperne for sklerose-kost, og jeg kan forestille mig, hvor frustrerende det må være at skulle spise "fed ældremad".

Odense kommune afviser hans ønske med, at maden fra Odense Madservice er sund og nærende - og hævder, at der ikke er "nogen lægefaglig dokumentation for, at sklerosepatienter skal have en særlig kost". Efter min mening kommer det an på, hvordan "lægefaglig dokumentation" defineres.
Oven i købet fortsættes der: "Flere forskellige muligheder har været undersøgt, men man har ikke kunnet finde nogle forskelle i sygdommen hos de, der spiser en speciel kost, og de, der spiser en almindelig kost". Denne påstand er grebet ud af den blå luft; der findes ikke forskning, som viser, at kosten ingen forskel gør for sygdomsudviklingen.

Da der desuden har været bragt et læserbrev, som ironiserede over, at Jacob Christensen ikke finder ældremaden god nok til ham (det utaknemmelige skarn), har jeg valgt at støtte ham og hans sag via nedenstående synspunkt, som Fyens Stiftstidende bragte den 10. april.

Værdighed og plejehjemskost

Hvor er værdigheden henne, når man er nødt til at spise en kost, som forværrer ens sygdom?

Plejecenteret Frederiksbroen hævder i sit værdigrundlag at lægge vægt på at give beboerne en værdig behandling med respekt for den enkelte og hensyntagen til de individuelle behov. Men en beboer med sklerose, som gerne vil undgå animalsk fedt og have fisk og friske grøntsager, afvises af Odense kommune med en påstand om, at der ikke er lægefaglig dokumentation for, at kosten har nogen betydning ved sklerose.

Det er der ellers udenlandske læger, som mener, den i høj grad har. Desværre stiller de fleste danske læger krav til et videnskabeligt bevis, som gør, at man kan se bort fra gode undersøgelser af kostens betydning for sklerosens forløb.

Den amerikanske neurolog Roy Swank fulgte 144 sklerose-patienter i 34 år, og hans kost-undersøgelse viste, at man kan bevare sin førlighed ved straks at skære drastisk ned på mængden af mættet fedt fra mælkeprodukter og kød. De personer, som overholdt Swank-diæten, gik fra at have haft et attak om året til at have i gennemsnit 0,05 attak om året. Det betyder en meget væsentlig forsinkelse af den hastighed, som funktionsnedsættelsen normalt foregår i. Ingen af disse patienter blev væsentligt dårligere, end de var, da de startede. Derimod oplevede samtlige af de patienter, som ikke skar tilstrækkeligt ned på det mættede fedt, forværring af sygdommen.

Swank’s undersøgelse er opsigtsvækkende og klar, men ignoreres af mange neurologer, fordi den ikke var placebo-kontrolleret og dobbelt-blindet. En forskningsmetode, som egner sig til undersøgelser af medicin, hvor det er enkelt at give én gruppe medicinen og en anden placebo (dvs. et uvirksomt middel), og hvor hverken forsøgspersoner eller forskere véd, hvem der får hvad.

Metoden egner sig i sagens natur ikke til undersøgelser af kostens betydning, og desuden blev dén måde at forske på først normen længe efter, at Swank startede sin kost-undersøgelse.

Den australske læge George Jelinek, som selv har sklerose, har holdt sig symptomfri ved hjælp af en kost baseret på Swank’s forskning, dvs. ved at begrænse mættet fedt og spise fisk og grøntsager. Jelinek afholder i dag kurser for mennesker med sklerose, og de der følger hans anbefalinger har det overraskende godt, skriver han (1). Efter en gennemgang af al forskning om sklerose på verdensplan konkluderer Jelinek, at beviserne for god effekt af kostændring ved sklerose er omfattende, overensstemmende og højst overbevisende, og det at overholde en bestemt diæt er det vigtigste, man kan gøre for at lette helbredelsen fra sklerose.

Selvom konventionelle neurologer anser helbredelse fra sklerose for umulig, findes der en række mennesker, som har fået det bedre eller er blevet symptomfri. For alles vedkommende har kosten spillet en central rolle (2). En af disse, den amerikanske læge og skleroseramte Terry Wahls (3), har fået gang i forskning i kostens rolle ved sklerose - vel at mærke ved hjælp af private donationer, eftersom det er umuligt at få økonomisk støtte til forskning i kost hos scleroseforeninger eller hos det offentlige.

Der findes nu en dansksproget opsamling af ovennævnte forskning og erfaringer i ”Rundt om sklerose”, som er skrevet af undertegnede.

Anne-Kirsten Brønserud; Fangel ved Odense; førtidspensionist pga. sklerose.

Noter:

1. I sin bog ”Overcoming Multiple Sclerosis” med undertitlen ”An Evidence-Based Guide to Recovery”, dvs. en evidens-baseret håndbog til helbredelse.

2. Se f. eks. også Naturopath Ann Boroch’s bog ”Healing Multiple Sclerosis. Diet, Detox & Nutritional Makeover for Total Recovery”, som præsenterer forfatterens opskrift på at opnå fuldstændig helbredelse fra sklerose.

3. Forfatter til ”Minding My Mitochondria. How I overcame secondary progressive multiple sclerosis (MS) and got out of my wheelchair”.