rundtomsklerose

rundtomsklerose

Om denne blog

Jeg vil via denne blog dele nyheder, erfaringer og overvejelser om sklerose og relaterede emner med dig.

For at kunne skrive en kommentar skal du tilføjes som bruger; send mig din e-mail adresse, hvis du ønsker dét. Brugere kan logge sig ind med deres e-mail adresse og adgangskoden: rundtomsklerose. Når du klikker på den lillebitte, sorte trekant til højre for "Husk mig", kommer du ind. Den findes i højre spalte under listen over tidligere indlæg, så scrol ned.

13. "Sygeplejersken"s anmeldelse af min bog

rundt om skleroseOprettet af Anne-Kirsten Brønserud lør, januar 26, 2013 13:37:35

Min bog er netop blevet anmeldt i ”Sygeplejersken” nr. 1, 2013 under overskriften ”En informativ tur i det alternative landskab”. Det er i det store og hele en god anmeldelse; f. eks. står der:

”Bogen er ikke en videnskabelig afhandling; men den er blevet til på basis af en omfattende research ….. Hatten af for en velskreven, lødig og informativ bog, som undertegnede ikke vil tøve med at anbefale til patienter, som ønsker at prøve den samme vej.”

Dog er der et par ting, jeg er nødt til at kommentere:

For det første skriver anmelderen: ”Tilsyneladende er der ikke det vitamin- og mineralunderskud, der ikke kan være årsag til sklerose ifølge Brønseruds kilder.”

Ganske vist skriver jeg (side 219), at flere af vitaminerne og mineralerne er ”helt nødvendige for normal funktion af nervesystemet”, men det er ikke det samme som, at underskud af ét vitamin eller mineral kan være årsag til sklerose.

Som jeg understreger (side 49), ”er der ikke tale om at finde ”årsagen” til sklerose, for tilstanden skyldes ikke nogen enkelt faktor eller hændelse. Sklerose er en kompleks sygdom, der forudsætter flere sygdomsfremkaldende faktorer.”

D-vitamin og B12 vitamin har fået hver sit kapitel i min bog, fordi der er en del god forskning, som påviser sammenhængen mellem sklerose og mangel på disse vitaminer.

I anmeldelsen står der: ”hendes tidligere makrobiotiske kost, som også ekskluderede fisk, havde forsynet hende med et gevaldigt underskud af B 12-vitamin”, men faktisk omfatter den makrobiotiske kost fisk. At jeg ikke kunne få mig selv til at spise fisk hang sammen med, at jeg havde været vegetar i årevis.

For det andet bruges både i starten og slutningen af anmeldelsen udtrykket ”den dyre sklerosemedicin”, og anmelderen hæfter sig ved, at jeg ikke får medicin. Denne fokusering på det økonomiske ser jeg som udtryk for, hvor presset sundhedsvæsenet er. De besparelser/nedskæringer, som er en følge af den økonomiske krise, rammer både sundhedsvæsenet og handicapområdet og medfører nødvendigheden af at prioritere. Det kan der komme noget godt ud af; f. eks. kan det offentliges støtte til ”patientuddannelser” og ”mestringskurser” ses som en bestræbelse på at reducere sundhedsvæsenets udgifter (Se kapitlet ”Sygdom, sundhed og politik” side 456), men bagsiden af medaljen er, at det øger risikoen for, at der bliver set skævt til omkostningstunge patientgrupper.

Jeg har ikke skrevet bogen for at nedbringe de samfundsmæssige omkostninger i forbindelse med sklerose. Mit ærinde er at gøre opmærksom på, at kost, kosttilskud, motion, planlægning af en hverdag uden stress, alternative behandlinger, m.m. er gode redskaber i kampen mod sklerose. Rigtig mange mennesker med sklerose kombinerer disse redskaber med medicin, og det er ikke mit ærinde at begrænse andres adgang til sklerosemedicin.